top of page

Distances līgums

Šajā interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA Soira, reģistrācijas numurs 40103541961, juridiskā adrese Juglas iela 39 - 18, Rīga, LV-1064, ražotnes adrese Birznieku iela 8, Birznieki, Ādažu novads, LV-2164 no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Pasūtīšanas, piegādes un samaksas kārtība

1. Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot iegādājamo preču veidu un daudzumu.

2. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu.

3. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

4. Pārdevējs nodrošina preču piegādi 7 dienu laikā, kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Atteikuma tiesības

1. Atbilstoši tiesību aktiem, Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības un atteikties no pasūtītajām pārtikas precēm un citām tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētām precēm pēc to noteiktā derīguma termiņa.

2. Pircējs noteiktos gadījumos var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no preču pirkuma SOIRA.lv 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes, ja tas nepārsniedz preces derīguma termiņu. Atteikuma tiesības neattiecas uz iepriekšējā punktā minētajām precēm.

3. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Prece ir saņemta.

4. Pircējam savas atteikuma tiesības izmanto, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. 

5. Pircēja pienākums ir 5 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

6. Pārdevējs atmaksā preces cenu, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, 7 (septiņu) dienu laikā.

7. Izdevumus preču nogādei līdz SIA "Soira" noliktavai sedz Pircējs. Atdodod preces, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

8. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ; tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pircējs var iepazīties interneta veikala sadaļā Privātuma politika.

bottom of page